GZ Conrad Mansion

Trong thiết kế tiêu chuẩn hoàng tộc, CCD có biệt thự của các gia đình giàu có trong lịch sử Nam Trung Hoa làm nguyên mẫu. Các chủ nhà quan liêu ở nhà Minh và nhà Thanh thường sống theo nhóm bốn hoặc năm thế hệ và xây dựng các tòa nhà kín. Trong khi đó, vì miền Nam Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt đới nóng và ẩm, nên đặc trưng của văn hóa kiến ​​trúc Lĩnh Nam được hình thành: tòa nhà có xu hướng dài và hẹp, cho phép dự thảo giúp cho tòa nhà ấm áp vào mùa đông và mát vào mùa hè. Các gia đình giàu có đặc biệt về cảnh quan tuyệt đẹp cùng một lúc.