Ignacia Guest House

Với thiết kế này Kiến Trúc Sư đã bảo tồn cấu trúc ngôi nhà gần như là nguyên vẹn, kế hoạch sàn ban đầu nhưng đã chỉ định lại việc sử dụng không gian, chỉ phào, thạch cao. Các khung cửa sổ và cửa chính ban đầu được bảo tồn. Tòa nhà lịch sử bao gồm tiền sảnh, lễ tân, thư viện, phòng ăn, nhà bếp và phòng khách đen (Master Suite), tất cả cùng với một khái niệm chung về màu nude được sử dụng trong nội thất của tòa nhà.