Tabaka House

Thiết kế của ngôi nhà Tabaka xuất phát từ ý tưởng giữ nhân cách của tòa nhà và đặc điểm của thành phố nơi ngôi nhà nằm. Lịch sử, bộ nhớ của nhà máy Tabaco cũ và mối quan hệ của nó với thành phố và người dân của Donostia. Phong cách thiết kế industrial được phát triển dựa trên cấu trúc cũ của ngôi nhà, trần nhà cao và không gian mở là những điểm nổi bật của thiết kế.